Comparing 2 Hispanic Senators: Rubio vs. Menendez


via Instapundit